Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Nadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

 1. Arkusz analizy procesów zachodzących w szkole i klasie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Listopad 2014
  w przygotowaniu
 2. Ankieta dotycząca badania oceny danego obszaru działalności szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Listopad 2014
  w przygotowaniu
 3. Arkusz do analizy dokumentów– wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 3 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli - wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 3 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca jakości i warunków ich pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 29 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Ankieta skierowana do uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dotycząca zachowań agresywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 9 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Ankieta dla rodziców - wymaganie 9

  Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji pracy przedszkola. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Październik 2014
  w przygotowaniu
 10. Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły "Wyposażenie i infrastruktura szkoły" - wymaganie 12

  Kwestioanriusz może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 12 - Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Kwiecień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 12. Ankieta dla nauczycieli - wymaganie nr 8

  Ankieta pozwoli uzyskać wyczerpujące informacje o zakresie działań nauczyciela powiązanych z promowaniem wartości edukacji, a tym samym szkoły w środowisku lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 8 - Promowana jest wartość edukacji.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Kwiecień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 13. Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły - wymaganie nr 2

  Arkusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 6
 14. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 10

  Celem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz ośrodka na rzecz wzajemnego rozwoju.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły

  Kwestionariusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 7 - Nauczyciel współpracujący w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć mojego dziecka”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 17. Kwestionariusz ankiety dla ucznia „Ocenianie w mojej szkole”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 6 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Ankieta dla nauczycieli wychowawców - wymaganie nr 9

  Celem badań jest analiza działań wychowawców poszczególnych klas w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły. Ankietę może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 20. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 5

  Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 5 - Respektowane są normy społeczne.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 21. Kwestionariusz ankiety dla ucznia – wymaganie nr 4

  Celem ankiety jest zebranie informacji na temat aktywności uczniów szkoły podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ankietę można wykorzystać podczas realizacji wymagania nr 4 - Uczniowie są aktywni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 26 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 22. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Szkoła naszego dziecka” - wymaganie nr 1

  Prezentowany wzór ankiety można wykorzystać realizując wymaganie 1 - Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 26 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 5
 23. Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia

  Ankietę można wykorzystać realizując wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 19 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej

  Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 22 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 22 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 26. Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły

  Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki)

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 21 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 27. Arkusz samokontroli

  Druk może być wykorzystany zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli w celu dokonania (samo)kontroli realizacji podstaw programowych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2011
  Ilość stron w dokumencie: 4
 28. Ankieta dla ucznia - system oceniania

  Ankieta dla uczniów sprawdzająca postrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Ankieta diagnozująca dla uczniów

  Ankieta diagnozująca problemy z uczeniem się wśród uczniów. Dokument zawiera 27 stwierdzeń kontrolnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Arkusz kontroli zeszytów przedmiotowych

  Przedstawiony arkusz kontroli jest załącznikiem do szkolnego planu nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – przykład gotowego dokumentu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 32. Arkusz ankiety dla rodziców absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od rodziców absolwentów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 33. Ankieta informacyjna o dziecku

  Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola jest jak najlepsze jego poznanie. Jedną z form zdobywania rzetelnych informacji o dziecku jest wywiad z jego rodzicami. Prezentowana ankieta pozwala pozyskać pierwsze informacje już „na wejściu”, czyli z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 22 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 34. Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

  Zgodnie z wymaganiem 9 przedszkole ma obowiązek pozyskiwania od rodziców opinii na temat działań podejmowanych przez placówkę. Prezentowany wzór ankiety ułatwi zebranie informacji - koniecznych do ewaluacji wewnętrznej - a dotyczących przydatności spotkań adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 21 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 35. Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji

  Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki w szkole.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 36. Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem

  Na użytek ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora szkoły lub placówki przydatny będzie niniejszy kwestionariusz wywiadu z pedagogiem szkolnym, który pozwoli właściwie realizować wszystkie wymagania związane z realizacją koncepcji pracy, procesami edukacyjnymi i wszelkimi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 21 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Kwestionariusz ankiety dla rodziców

  Wymaganie określone w rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego - 9. „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” wskazuje na konieczność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły, jak również uzyskania oceny podjętych przez szkołę oddziaływań. Proponowana ankieta może być przydatna dyrektorowi w sprawnym zdobyciu informacji na użytek prowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 0
 38. Ankieta dla rodziców dotycząca podejmowanych działań wychowawczych i sprawnej organizacji wywiadówek

  Odpowiedzialny wychowawca systematycznie rozpoznaje potrzeby rodziców dotyczące wzajemnej współpracy. Jedną z technik pomocnych w zdobyciu opinii rodziców jest ankieta dotycząca podejmowanych działań wychowawczych oraz organizacji klasowych wywiadówek.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 7 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 39. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych

  Podstawą dobrej współpracy szkoły z rodzicami jest właściwe rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie udzielania im wsparcia i pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Prezentowana ankieta, dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych, to narzędzie pozwalające poznać stanowisko rodziców w sprawnie przeprowadzonym sondażu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 7 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 40. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji warsztatów

  Jednym z zadań szkoły jest udzielanie wsparcia w trudzie wychowania dzieci. W tym celu planuje się organizowanie spotkań warsztatowych z pedagogiem lub psychologiem, które poświęcone będą metodom łagodzenia skutków dojrzewania nastolatków.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Listopad 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 41. Ankieta dla wychowawców dotycząca zdiagnozowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

  Jednym z głównych zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Proponowany kwestionariusz ankiety pozwala uzyskać od wychowawców klasowych w gimnazjum informacje o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 42. Ankieta dla uczniów „Bezpieczna szkoła”

  Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole jest ustawowym zadaniem dyrektora. Prezentowany kwestionariusz ankiety umożliwi zebranie od uczniów – w anonimowym sondażu – niezbędnych informacji na temat ich poczucia bezpieczeństwa w każdej placówce oświatowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 43. Ankieta dla ucznia dotycząca przemocy w szkole

  Systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej szkoły stanowi podstawę wszelkich oddziaływań profilaktycznych. Jedną z metod stosowanych w tym celu jest ankieta. Wzór kwestionariusza takiej ankiety adresowanej do uczniów można zastosować do diagnozowania zjawiska przemocy – w sondażu anonimowym – w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 44. Karta informacyjna kontroli-badania-diagnozy

  Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły rozumiane jest jako badanie praktyczne i zarazem oceniające, czy szkoła spełnia wymagania stawiane jej przez państwo. Jest też podstawowym elementem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana karta informacyjna systematyzuje proces badania efektywności kształcenia w klasach I–III szkoły podstawowej, ale może być także wykorzystana na dalszych etapach edukacyjnych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Ankieta dla rodziców

  Monitorowanie i ewaluacja współpracy szkoły z rodzicami jest ważnym obszarem, który wymieniony został jako Wymaganie 9 działań ewaluacyjnych (Rodzice są partnerami szkoły lub placówki). Załączona ankieta pomoże w prawidłowej realizacji tego wymagania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Ankieta dla nauczycieli wychowawców

  Współpraca z rodzicami jest obowiązkiem każdego nauczyciela i podstawą jego oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Dobry wychowawca wie jak ważnym elementem tego procesu jest autorefleksja i samoocena. Proponowany kwestionariusz ankiety może pomóc w systematycznym monitorowaniu i ewaluacji tej współpracy. Jest też cennym źródłem informacji dla dyrektora sprawującego w szkole ewaluację wewnętrzną (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 47. List powitalny uczniów rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza wstępna

  Zgodnie z wymogami wprowadzanej reformy systemu edukacji, od roku szkolnego 2009/2010, jednym z elementów pracy nauczyciela będzie prowadzenie diagnoz. Celem ich jest zgromadzenie informacji, które mają: pomóc rodzicom, poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspomagać go, odpowiednio do potrzeb, w osiąganiu tej gotowości ; wspomóc nauczycieli przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; wesprzeć pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku potrzeby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces diagnostyczny zapewni szybkie i sprawne organizowanie pomocy. Umożliwi także przeprowadzanie diagnozy przesiewowej wśród wszystkich uczniów. Są to bez wątpienia korzyści dla wszystkich - dzieci, rodziców, nauczycieli. Wczesna diagnoza i wsparcie udzielone już na starcie zapobiegnie pogłębianiu się dysfunkcji na dalszych etapach kształcenia. Przedstawiony list powitalny do rodziców uczniów nowo rozpoczynających naukę w szkole ma spełniać funkcję pierwszej wstępnej diagnozy ucznia, pomóc szkole w stworzeniu dla niego jak najlepszych warunków nauki i dalszego rozwoju. Dokument może mieć zastosowanie w szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 10 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 4
 48. Podstawa programowa i zalecane warunki jej realizacji

  Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 49. Ankieta dla nauczycieli

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru IV „ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ”.

 50. Ankieta dla uczniów - ocena zajęć

  Ankieta dla uczniów badająca postrzeganie zajęć. Do wykorzystania w realizacji wymagań z obszaru I z załącznika do Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.

 51. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom D

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu D - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 52. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom B

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 53. Księga Jakości Pracy Przedszkola - poziom B

  Prezentowana Księga jakości pracy przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B – określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 54. Kierunki kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011

  Jednym z obszarów ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego, jest kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. Niniejsza propozycja określająca kierunki takiej kontroli – tematykę i rodzaj analizowanej dokumentacji – może być wykorzystana w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

   

 55. Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

  Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com