Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Nadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

 1. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 12.): Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 11.): Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 8.): Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  Nauczyciele przedszkola mają obowiązek współpracować w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Podsumowanie pracy przedszkola wymaga dokonania samooceny tych działań przez samych nauczycieli. W tym celu należy posłużyć się właściwym arkuszem, który umożliwi dokonanie takiej samooceny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 6.): Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, uwzględniając ich indywidualną sytuację

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 4.): Dzieci są aktywne

  Aby ocenić aktywność dzieci w przedszkolu warto posłużyć się specjalnym arkuszem. Został on przygotowany pod kątem oceny pracy przedszkola w ramach wymagania 4. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 3.): Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

  Przy przeprowadzeniu oceny pracy przedszkola warto posłużyć się specjalnymi arkuszami, z których każdy odpowiada jednemu z 12 wymagań. Są one wykorzystywane przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej, co czyni je jeszcze bardziej przydatnymi. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3.- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 2.): Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę przedszkola w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 2. (Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 13. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 1.): Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

  W przypadku przeprowadzania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola metodą "profil przedszkola" pomocne mogą okazać się arkusze z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy ewaluacji zewnętrznej. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 1.- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 15. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 12.): Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 16. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 8.): Promowana jest wartość edukacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 6.): Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 20. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 3.): Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę szkoły w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3. (Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 4.): Uczniowie są aktywni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 22. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 2.): Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 1.): Szkoła realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

   W przypadku zorganizowania rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły metodą "profil szkoły" pomocne mogą okazać się arkusze z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy ewaluacji zewnętrznej. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy szkoły w odniesieniu do wymagania 1.(Szkoła realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 24. Projekt ewaluacyjny: Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania dotyczące działalności przedszkola. W ramach poszczególnych wymagań należy przeprowadzić w przedszkolu ewaluację. Poniżej znajduje się do pobrania projekt ewaluacji w zakresie wymagania trzeciego: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 24
 25. Projekt ewaluacyjny: Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

  Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu może być m.in. nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jest to o tyle istotna materia, że dzięki przeprowadzonej ewaluacji można właściwie modyfikować program wychowania przedszkolnego tak, aby umożliwić dzieciom odnoszenie sukcesów na miarę ich możliwości. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 11
 26. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Formularz do osobistej refleksji w ramach metody „Open Space”

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 29. Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej

  Na dwa dni przed obserwacją należy przeprowadzić z nauczycielem przedszkola rozmowę przedobserwacyjną. Jej celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o planowanych zajęciach do obserwacji, o efektach oraz problemach w pracy nauczyciela, związanych z prowadzoną grupą dzieci, o sposobach realizacji nowej podstawy programowej: czy sprawia trudności, jeżeli tak, to jakie?, o doskonaleniu zawodowym, o współpracy z innymi nauczycielami, o współpracy z rodzicami itp. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Arkusz rozmowy poobserwacyjnej

  Rozmowa po obserwacji w przedszkolu odbywa się w ciągu trzech dni od obserwacji. Arkusz takiej rozmowy znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 31. Wzór arkusza organizacji przedszkola

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest opracowanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Dyrektor ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku. Poniżej prezentujemy przykładowy arkusz organizacji przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 32. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

  Obserwacji podlegają m.in. wszystkie rodzaje i formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu. Jej przeprowadzeniu służy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania taki arkusz. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 33. Arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

  Przedszkole jest zobowiązane do zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach. Sprawdź, czy w Twoim przedszkolu pomoc ta jest zorganizowana prawidłowo. Pomoże Ci w tym arkusz kontrolny zasad organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 5
 34. Arkusz kontrolny zasad odbierania dzieci z przedszkola

  Zasady odbierania dzieci z przedszkola podlegają kontroli. Dzięki arkuszowi kontroli sprawdzisz, czy Twoje przedszkole działa zgodnie z zasadami i nie ma uchybień w kwestii zasad odbierania dzieci z przedszkola. Pobierz wzór. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 35. Arkusz kontrolny zabezpieczania i obiegu dokumentacji przedszkolnej

  Dokumentacja przedszkolna musi być odpowiednio zabezpieczona. Aby właściwie skontrolować obieg oraz poprawność zabezpieczenia dokumentacji przedszkolnej można posłużyć się arkuszem kontrolnym zabezpieczenia i obiegu dokumentacji przebiegu nauczania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 36. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie przedszkola

  Statut przedszkola musi być zgodny z przepisami prawa. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu przedszkola. Statut zawiera również inne postanowienia, które muszą być adekwatne do przyjętych zasad funkcjonowania szkoły. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie ma pomóc w określeniu, czy statut przedszkola nie wymaga przeprowadzenia zmian. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 37. Arkusz kontroli zapisów w dzienniku zajęć

  Dyrektor przedszkola nadzoruje kontrolę wszystkich dzienników zajęć. W tym celu można posłużyć się przykładowym arkuszem kontroli zapisów w dzienniku zajęć, który można pobrać poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 38. Arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu

  Zgodnie z systemem HACCP dyrektor w przedszkolu tworzy system monitorowania podjętych działań przydzielając je określonym pracownikom. Analizujemy i oceniamy wszystko to, co jest istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych w przedszkolu posiłków i to, co mogłoby stać się przyczyną zatrucia pokarmowego dzieci lub innej choroby spowodowanej spożyciem zanieczyszczonej żywności. Właśnie te elementy należy poddać szczególnej kontroli oraz systematycznemu nadzorowi. Do pobrania arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 39. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór

  Informację o gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej należy wydać do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzję wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonej obserwacji pedagogicznej dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 9
 40. Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej w przedszkolu

  Podczas kontroli realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć wykorzystujemy dwie techniki: analizę dokumentów (plan miesięczny pracy wychowawczo-dydaktycznej, dziennik zajęć) oraz rozmowę z kontrolowanym nauczycielem. Aby uporządkować zgromadzone w ten sposób informacje, zapisujemy je w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 41. Arkusz kontroli miesięcznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej

  Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole. Temu celowi służyć ma dobry program wychowawczo-dydaktyczny. Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej podlega kontroli. Aby ułatwić tę kontrolę można posłużyć się specjalnie w tym celu przygotowanym arkuszem kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 42. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 8
 43. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 8
 44. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 5
 45. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników

  Co najmniej raz w roku dyrektor przedszkola, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, musi przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej w placówce. Wykorzystuje do tego ankiety do samooceny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również kierownicy komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone)

  Samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu dokonują zarówno pracownicy, jak i kierownictwo placówki. Poniżej znajduje się do pobrania ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również dla kierowników komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone). 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 47. Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 48. Ankieta dla nauczycieli - bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 49. Ankieta dla nauczycieli - aktywność dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 50. Arkusz obserwacji pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 51. Arkusz obserwacji innych zajęć

  Hospitacja to bezpośrednia obserwacja nie tylko zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych z dziećmi przez nauczyciela, ale również innych zajęć wynikających z tych zadań, np. wycieczek i zajęć terenowych, konkursów, współpracy z rodzicami, uroczystości i imprez. Arkusz obserwacji innych zajęć to wzór, który z pewnością przyda się każdemu dyrektorowi, przeprowadzającemu hospitację. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 52. Arkusz kontroli pracy intendenta

  Kontrola pracy intendenta musi się ściśle odnosić do zakresu obowiązków danego pracownika na podstawie przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedszkolu. Zakres obowiązków intendenta może się nieco różnić w przypadku różnych przedszkoli, dlatego arkusz kontroli pracy intendenta należy przygotować w odniesieniu do konkretnego pracownika.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 6
 53. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum w cyklu trzyletnim

  Wychowawca klasy odpowiada za terminowe wypełnienie przez nauczycieli poszczególnych ankiet kontrolujących liczbę zrealizowanych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. Następnie wpisuje dane do arkusza monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 5
 54. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 55. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych

  Prowadzenie strony internetowej w szkole wymaga przestrzegania wielu przepisów, zarówno tych związanych z ochroną danych osobowych, jak i przepisów o prawie autorskim. Pytania, zawarte w arkuszu kontrolnym funkcjonowania szkolnych stron internetowych pozwolą Ci na sprawdzenie, czy w Twojej szkole nie występują żadne nieprawidłowości w tej mierze. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 56. Arkusz kontrolny możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

  Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole jest jedną z najważniejszych kwestii. Arkusz kontrolny pozwoli sprawdzić, czy w szkole obowiązują wymagane procedury i czy szkoła jest przygotowana na wystąpienie niebezpiecznych sytuacji w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 57. Arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły

  Szkoła ma obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Wynika on z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 58. Arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową

  Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, dopuszcza do użytku program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, bądź też program nauczania dla zawodu. Jednakże przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku szkolnego, dyrektor szkoły musi sprawdzić czy określony program nauczania jest zgodny z podstawą programową. Służy temu arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 59. Arkusz kontroli oceniania wewnątrzszkolnego

       Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne podlega kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego. Przy dokonywaniu kontroli, pomocny może być arkusz kontroli oceniania wewnątrzszkolnego. Wskazuje on obszary, podlegające badaniu oraz zalecenia dla nauczyciela poddanego kontroli oceniania wewnątrzszkolnego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 60. Arkusz kontroli dzienników lekcyjnych

        Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji określają zasady, które należy spełnić przy prowadzeniu dziennika lekcyjnego w szkole. Aby skontrolować, czy dzienniki lekcyjne są prowadzone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, warto posłużyć się arkuszem kontroli dzienników lekcyjnych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 61. Arkusz kontroli - analiza realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych

  Podczas kontroli realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych wykorzystujemy dwie techniki: analizę dokumentów (dziennik zajęć, plan pracy nauczyciela) oraz rozmowę z kontrolowanym nauczycielem. Aby uporządkować zgromadzone w ten sposób informacje, zapisujemy je w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu kontroli. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Arkusz oceny okresowej

  Przeprowadzając ocenę okresową pracowników, bezpośredni przełożony może korzystać z opracowanego już arkusza oceny pracownika. Arkusz oceny pracownika powinien zawierać ogólne kryteria oceny dla wszystkich urzędników. Może również przewidywać kryteria indywidualne dla poszczególnych stanowisk pracy. Arkusz oceny okresowej powinien ponadto zawierać część informacyjną, w której będą zamieszczone informacje o pracowniku i o poprzedniej ocenie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 1 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 63. Arkusz analizy procesów zachodzących w szkole i klasie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Listopad 2014
  w przygotowaniu
 64. Ankieta dotycząca badania oceny danego obszaru działalności szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Listopad 2014
  w przygotowaniu
 65. Arkusz do analizy dokumentów– wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 3 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 66. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli - wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 3 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 67. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca jakości i warunków ich pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 68. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 29 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 69. Ankieta skierowana do uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dotycząca zachowań agresywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 9 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 71. Ankieta dla rodziców - wymaganie 9

  Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji pracy przedszkola. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Październik 2014
  w przygotowaniu
 72. Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 73. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły "Wyposażenie i infrastruktura szkoły" - wymaganie 12

  Kwestioanriusz może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 12 - Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Kwiecień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 74. Ankieta dla nauczycieli - wymaganie nr 8

  Ankieta pozwoli uzyskać wyczerpujące informacje o zakresie działań nauczyciela powiązanych z promowaniem wartości edukacji, a tym samym szkoły w środowisku lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 8 - Promowana jest wartość edukacji.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Kwiecień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 75. Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły - wymaganie nr 2

  Arkusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 6
 76. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 10

  Celem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz ośrodka na rzecz wzajemnego rozwoju.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 77. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły

  Kwestionariusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 7 - Nauczyciel współpracujący w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 78. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć mojego dziecka”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 79. Kwestionariusz ankiety dla ucznia „Ocenianie w mojej szkole”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 6 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 80. Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 5
 81. Ankieta dla nauczycieli wychowawców - wymaganie nr 9

  Celem badań jest analiza działań wychowawców poszczególnych klas w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły. Ankietę może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 82. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 5

  Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 5 - Respektowane są normy społeczne.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 5 Marzec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 83. Kwestionariusz ankiety dla ucznia – wymaganie nr 4

  Celem ankiety jest zebranie informacji na temat aktywności uczniów szkoły podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ankietę można wykorzystać podczas realizacji wymagania nr 4 - Uczniowie są aktywni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 26 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 84. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Szkoła naszego dziecka” - wymaganie nr 1

  Prezentowany wzór ankiety można wykorzystać realizując wymaganie 1 - Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 26 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 5
 85. Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia

  Ankietę można wykorzystać realizując wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 19 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 86. Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej

  Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 22 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 4
 87. Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 22 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 88. Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły

  Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki)

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 21 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 89. Arkusz samokontroli

  Druk może być wykorzystany zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli w celu dokonania (samo)kontroli realizacji podstaw programowych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2011
  Ilość stron w dokumencie: 4
 90. Ankieta dla ucznia - system oceniania

  Ankieta dla uczniów sprawdzająca postrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 91. Ankieta diagnozująca dla uczniów

  Ankieta diagnozująca problemy z uczeniem się wśród uczniów. Dokument zawiera 27 stwierdzeń kontrolnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 92. Arkusz kontroli zeszytów przedmiotowych

  Przedstawiony arkusz kontroli jest załącznikiem do szkolnego planu nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 9 Grudzień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 93. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór wypełnionego druku

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – przykład gotowego dokumentu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 94. Arkusz ankiety dla rodziców absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od rodziców absolwentów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 95. Ankieta informacyjna o dziecku

  Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola jest jak najlepsze jego poznanie. Jedną z form zdobywania rzetelnych informacji o dziecku jest wywiad z jego rodzicami. Prezentowana ankieta pozwala pozyskać pierwsze informacje już „na wejściu”, czyli z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 22 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 96. Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

  Zgodnie z wymaganiem 9 przedszkole ma obowiązek pozyskiwania od rodziców opinii na temat działań podejmowanych przez placówkę. Prezentowany wzór ankiety ułatwi zebranie informacji - koniecznych do ewaluacji wewnętrznej - a dotyczących przydatności spotkań adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 21 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 97. Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji

  Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki w szkole.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 98. Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem

  Na użytek ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora szkoły lub placówki przydatny będzie niniejszy kwestionariusz wywiadu z pedagogiem szkolnym, który pozwoli właściwie realizować wszystkie wymagania związane z realizacją koncepcji pracy, procesami edukacyjnymi i wszelkimi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 21 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 99. Kwestionariusz ankiety dla rodziców

  Wymaganie określone w rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego - 9. „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” wskazuje na konieczność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły, jak również uzyskania oceny podjętych przez szkołę oddziaływań. Proponowana ankieta może być przydatna dyrektorowi w sprawnym zdobyciu informacji na użytek prowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 0
 100. Ankieta dla rodziców dotycząca podejmowanych działań wychowawczych i sprawnej organizacji wywiadówek

  Odpowiedzialny wychowawca systematycznie rozpoznaje potrzeby rodziców dotyczące wzajemnej współpracy. Jedną z technik pomocnych w zdobyciu opinii rodziców jest ankieta dotycząca podejmowanych działań wychowawczych oraz organizacji klasowych wywiadówek.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 7 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 101. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych

  Podstawą dobrej współpracy szkoły z rodzicami jest właściwe rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie udzielania im wsparcia i pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Prezentowana ankieta, dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych, to narzędzie pozwalające poznać stanowisko rodziców w sprawnie przeprowadzonym sondażu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 7 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 102. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji warsztatów

  Jednym z zadań szkoły jest udzielanie wsparcia w trudzie wychowania dzieci. W tym celu planuje się organizowanie spotkań warsztatowych z pedagogiem lub psychologiem, które poświęcone będą metodom łagodzenia skutków dojrzewania nastolatków.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 2 Listopad 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 103. Ankieta dla wychowawców dotycząca zdiagnozowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

  Jednym z głównych zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Proponowany kwestionariusz ankiety pozwala uzyskać od wychowawców klasowych w gimnazjum informacje o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2014
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 104. Ankieta dla uczniów „Bezpieczna szkoła”

  Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole jest ustawowym zadaniem dyrektora. Prezentowany kwestionariusz ankiety umożliwi zebranie od uczniów – w anonimowym sondażu – niezbędnych informacji na temat ich poczucia bezpieczeństwa w każdej placówce oświatowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 105. Ankieta dla ucznia dotycząca przemocy w szkole

  Systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej szkoły stanowi podstawę wszelkich oddziaływań profilaktycznych. Jedną z metod stosowanych w tym celu jest ankieta. Wzór kwestionariusza takiej ankiety adresowanej do uczniów można zastosować do diagnozowania zjawiska przemocy – w sondażu anonimowym – w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 106. Karta informacyjna kontroli-badania-diagnozy

  Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły rozumiane jest jako badanie praktyczne i zarazem oceniające, czy szkoła spełnia wymagania stawiane jej przez państwo. Jest też podstawowym elementem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana karta informacyjna systematyzuje proces badania efektywności kształcenia w klasach I–III szkoły podstawowej, ale może być także wykorzystana na dalszych etapach edukacyjnych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 107. Ankieta dla rodziców

  Monitorowanie i ewaluacja współpracy szkoły z rodzicami jest ważnym obszarem, który wymieniony został jako Wymaganie 9 działań ewaluacyjnych (Rodzice są partnerami szkoły lub placówki). Załączona ankieta pomoże w prawidłowej realizacji tego wymagania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 108. Ankieta dla nauczycieli wychowawców

  Współpraca z rodzicami jest obowiązkiem każdego nauczyciela i podstawą jego oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Dobry wychowawca wie jak ważnym elementem tego procesu jest autorefleksja i samoocena. Proponowany kwestionariusz ankiety może pomóc w systematycznym monitorowaniu i ewaluacji tej współpracy. Jest też cennym źródłem informacji dla dyrektora sprawującego w szkole ewaluację wewnętrzną (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 109. List powitalny uczniów rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza wstępna

  Zgodnie z wymogami wprowadzanej reformy systemu edukacji, od roku szkolnego 2009/2010, jednym z elementów pracy nauczyciela będzie prowadzenie diagnoz. Celem ich jest zgromadzenie informacji, które mają: pomóc rodzicom, poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspomagać go, odpowiednio do potrzeb, w osiąganiu tej gotowości ; wspomóc nauczycieli przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; wesprzeć pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku potrzeby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces diagnostyczny zapewni szybkie i sprawne organizowanie pomocy. Umożliwi także przeprowadzanie diagnozy przesiewowej wśród wszystkich uczniów. Są to bez wątpienia korzyści dla wszystkich - dzieci, rodziców, nauczycieli. Wczesna diagnoza i wsparcie udzielone już na starcie zapobiegnie pogłębianiu się dysfunkcji na dalszych etapach kształcenia. Przedstawiony list powitalny do rodziców uczniów nowo rozpoczynających naukę w szkole ma spełniać funkcję pierwszej wstępnej diagnozy ucznia, pomóc szkole w stworzeniu dla niego jak najlepszych warunków nauki i dalszego rozwoju. Dokument może mieć zastosowanie w szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 10 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 4
 110. Podstawa programowa i zalecane warunki jej realizacji

  Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 111. Ankieta dla nauczycieli

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru IV „ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ”.

 112. Ankieta dla uczniów - ocena zajęć

  Ankieta dla uczniów badająca postrzeganie zajęć. Do wykorzystania w realizacji wymagań z obszaru I z załącznika do Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.

 113. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom D

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu D - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 114. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom B

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 115. Księga Jakości Pracy Przedszkola - poziom B

  Prezentowana Księga jakości pracy przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B – określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 116. Kierunki kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011

  Jednym z obszarów ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego, jest kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. Niniejsza propozycja określająca kierunki takiej kontroli – tematykę i rodzaj analizowanej dokumentacji – może być wykorzystana w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

   

 117. Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

  Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com