Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

  Komentarz do zmian dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – nowe rozporządzenie


  5 kwietnia 2016 r. opublikowano przepis wykonawczy do delegacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – tak zwana ustawa wypoczynkowa (Dz. U. - poz. 1629) – rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) - zmiany weszły w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
  Przepis wykonawczy precyzuje wcześniejsze zapisy ustawy o systemie oświaty na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  I. Nowe rozporządzenie reguluje:

  1. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku:
  1) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  2) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  3) w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie ww. terminów, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 kwietnia 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 6 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z matematyki. Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 9 maja 2016
  Poinformowanie nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2, o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkola.
 • 9 maja 2016
  Ruch służbowy nauczycieli: ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, sprawy formalne związane z decyzjami emerytalnymi pracowników, zatrudnianie nowych nauczycieli.
 • 23 maja 2016
  Skontrolowanie stanu technicznego w celu zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie kierunku ich poprawy. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkoli.
 • 26 maja 2016
  Podanie propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz podania ich do wiadomości uczniom i przekazanie informacji rodzicom. Termin ustala dyrektor szkoły.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT