Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt z dnia 4 maja 2016 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

   Komentarz do projektu zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych wobec nauczycieli

  4 maja 2016 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

  I. Informacja w projekcie dla obecnie zatrudnionych nauczycieli:

  1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2016 r., którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

  2. Zmiany dostosowują przepisy do uregulowań rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), które określa, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

  II. Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. :

  1. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

  czytaj dalej >>

  Projekt 4 maja 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 30 maja 2016
  Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Termin ustala kurator oświaty.
 • 30 maja 2016
  Zatwierdzenie arkuszy organizacji przedszkola przez organy prowadzące. Ostatnie decyzje organizacyjne i kadrowe.
 • 31 maja 2016
  Ostateczny termin wydania decyzji kadrowych nauczycielom związanym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli.
 • 31 maja 2016
  Zatwierdzenie arkuszy organizacji szkoły przez organy prowadzące. Ostatnie decyzje organizacyjne i kadrowe.
 • 1 czerwca 2016
  Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT