Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

  Komentarz dotyczący zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

  Dnia 7 lipca 2015 r. w Dz. U. poz. 954 opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jest to druga zmiana w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 oraz z 2014 r. poz. 1140).

  Oto najważniejsze ze zmian:
  1. W tabeli zatytułowanej „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej”, w odniesieniu do grupy średniej:
  1) „315. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa” – liczba zawodów wzrasta z 6 do 7,
  2) „751. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni” – liczba zawodów wzrasta z 3 do 4,
  3) w sumie dla pozycji „Razem” liczba zawodów wzrasta z 201 do 203,

  2. W tabeli zatytułowanej „Klasyfikacja właściwa”:
  1) dodaje się pozycję dotyczącą zawodu:
  a) „Technik przemysłu mody” o symbolu cyfrowym 311941,
  b) „Technik lotniskowych służb operacyjnych” o symbolu cyfrowym 315406,
  c) „Przetwórca ryb” o symbolu cyfrowym 751103,
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 22 czerwca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 25 sierpnia 2015
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy szkoły i przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zaopiniowania organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 31 sierpnia 2015
  Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola.
 • 31 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów zdających egzaminy poprawkowe. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com