Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 22 grudnia 2014
  Początek zimowej przerwy świątecznej
 • 30 grudnia 2014
  Wyrażenie opinii o planie finansowym przez radę pedagogiczną i radę szkoły i przedszkola
 • 31 grudnia 2014
  Koniec zimowej przerwy świątecznej
 • 31 grudnia 2014
  Wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października
 • 1 stycznia 2015
  Ustalenie terminów wystawiania propozycji ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz podanie ich do wiadomości uczniom
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com