Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz dotyczący zmiany ustawy Karta Nauczyciela

  W artykule 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357. Weszła w życie 31 marca 2015 r. w części dotyczącej Karty Nauczyciela.

  Najważniejsze zmiany dotyczą problematyki awansu zawodowego i możliwości przedłużenia lub przerywania stażu odbywanego przez nauczyciela (art. 9d ust. 5 i 5a).

  Do 30 marca 2015 r. w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 20 lutego 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 21 kwietnia 2015
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym-termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 22 kwietnia 2015
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno-przyrodnicza: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 23 kwietnia 2015
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część z języka obcego nowożytnego: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 23 kwietnia 2015
  Odbiór i zabezpieczenie zbioru zestawu zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych – do dnia 25 kwietnia
 • 24 kwietnia 2015
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych)
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com