Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

  Komentarz do zmiany ustawy o bezpiecznym żywieniu w szkołach i placówkach publicznych.

  Parlament w dniu 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z 9 stycznia 2015 r. - poz. 35, a wchodzi w życie 1 września 2015 r.
  Dotychczasowa podstawa prawna - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest oparta o Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. w: 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511; 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016 oraz 2014 r. poz. 1662 i 1722.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 8 stycznia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 26 stycznia 2015
  Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim i warmińsko - mazurskim
 • 30 stycznia 2015
  Sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ustala organ prowadzący
 • 2 lutego 2015
  Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim
 • 3 lutego 2015
  Powołanie zastępcy przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ds. przeprowadzenia sprawdzianu. Termin: Dwa miesiące przed terminem sprawdzianu
 • 4 lutego 2015
  Zamówienie druków szkolnych. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com