Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

Lunch24.pl aplikacja, która ułatwia szybkie zamawianie posiłków online dla placówek posiadających własną stołówkę jak i korzystających z usług firm cateringowych.


Więcej


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

  Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie przechodzenie ucznia ze szkoły jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu


  28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1248 rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu , które zostało wydane na podstawie art. 20zh ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku.

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24), które obowiązywało zaledwie 8,5 miesiąca i straciło moc z dniem 1 września 2015 r.

  Obecne rozporządzenie określa w stosunku do poprzedniego większą ilość przypadków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 13 sierpnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 2 grudnia 2015
  Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 3 grudnia 2015
  Uzgodnienie z organem prowadzącym planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy. Termin ustala organ prowadzący.
 • 4 grudnia 2015
  Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych. Termin ustala dyrektor przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 • 8 grudnia 2015
  Rozpoczęcie procedury archiwizowania akt szkoły (zakończenie i przekazanie do archiwum – kwiecień 2016). Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 9 grudnia 2015
  Zarządzenie inwentaryzacji majątku szkoły. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT