Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Komentarz do zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego

  I. Nowe ustawy oświatowe:
  1. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):
  1) pięcioletnim technikum,
  2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
  3) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  4) dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
  5) szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
  2. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak z dniem:
  1) 1 września 2017 r. dotychczasowa:
  a) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),
  b) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),
  c) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).
  2) 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)
  3) 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).
  4) gimnazjum także może zostać przekształcone w branżową szkołą I stopnia lub czteroletnie albo pięcioletnie technikum (art. 129).
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 czerwca 2017
  Zakończenie archiwizowania akt szkoły i przekazanie do archiwum
 • 27 czerwca 2017
  Przyjmowanie zastrzeżeń rodziców uczniów (pełnoletnich uczniów) do trybu wystawienia ocen
 • 29 czerwca 2017
  Wewnętrzna kontrola i uzupełnienie dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 29 czerwca 2017
  Przyjęcie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego celu ustalenia oceny dorobku zawodowego. Nie później, niż 30 dni od dnia zakończenia stażu
 • 29 czerwca 2017
  Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT