Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

  Komentarz do nowego projektu dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017

  Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 - wejdzie w życie po podpisaniu przez MEN z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie obowiązywało jeden rok.
  Wymieniony projekt rozporządzenia poprzedza, także obowiązujące jeden rok rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294).
  Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 szacuje się, że finansowy standard A na ucznia wyniesie ok. 5 331 zł. W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) ma wzrosnąć o ok. 1 %, czyli o ok. 53 zł.
  W przypadku dziecka 6-letniego pozostającego w wychowaniu przedszkolnym (roczny obowiązek przedszkolny) planuje się kwotę 4300 zł.
  Mając na uwadze poprzednie lata można zauważyć, że kwota finansowego standardu A może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

  czytaj dalej >>
  Projekt 2 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 6 grudnia 2016
  Przygotowanie danych do zgłoszenia do OKE zdających egzamin zawodowy – za pomocą serwisu elektronicznego – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.
 • 6 grudnia 2016
  Powołanie zastępcy i członków szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.
 • 6 grudnia 2016
  Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu zawodowego, wyznaczenie przewodniczących tych zespołów termin – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.
 • 6 grudnia 2016
  Powołanie zespołów egzaminacyjnych i wyznaczenie przewodniczących zespołów przeprowadzających sprawdzian i egzamin gimnazjalny – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.
 • 8 grudnia 2016
  Rozpoczęcie procedury archiwizowania akt szkoły i przedszkola (zakończenie i przekazanie do archiwum – kwiecień 2017). Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT